Svenska regler för cornhole

Klicka här för att ladda ned en PDF med Svensk Cornholes officiella regler.

Före match

För att spela cornhole behövs åtta påsar (6*6 tum, d.v.s.  15,24cm * 15,24), fyra av en färg och fyra av en annan färg.Det behövs också två cornholebrädor (120*60 cm) som står 27 fot (8,23 m) ifrån varandra.

Sedan behövs två eller fyra spelare, två om man spelar singel och fyra om man spelar dubbel.

 

Sett från ovan ser det ut så här:

I en singel, om du börjar kasta från vänster står du i antingen kastruta A eller B. Din motståndare står i den andra kastrutan.  Om ni spelar dubbel står du kvar på samma ställe och din medspelare står direkt mitt emot dig.

 

Under match

Lotta vem som startar. Därefter kastar man varannat kast. När alla åtta påsar är kastade summerar man poängen.Man får tre poäng för en påse i hålet och en poäng för en påse på brädan. Men man räknar mellanskillnaden mellan lagen, så det är bara ett lag per omgång som får poäng. Max tolv poäng kan man få på en omgång, då har man fått ned alla påsar i hålet (fyra påsar gånger tre poäng) och motståndaren har inte träffat brädan med en enda påse.

I exemplet bredvid har blå laget fått ett poäng:
Blå laget: En påse i hålet ger tre poäng, två på brädan ger två poäng = 5 poäng
Vita laget: En påse i hålet ger tre poäng, en på brädan ger en poäng = 4 poäng.
5 poäng minus 4 poäng = 1 poäng till det blå laget.

Ett annat exempel ser du här

 

Blå laget får 11 poäng:
Blå laget: Fyra påsar i hålet = 12 poäng.
Vita laget: En påse på brädan ger 1 poäng.
12 poäng minus 1 poäng = 11 poäng till det blå laget.

Man räknar poängen såsom påsarna ligger när alla åtta påsar är kastade. Det innebär att påsar kan bli nedknuffade i hålet för tre poäng eller avknuffade för noll poäng.

Den som får poäng i omgången kastar första påsen i nästa omgång. Om det blir lika är det laget/spelaren fortsätter man i samma kastordning som föregående runda.

Ett set är klart när ett lag/spelare når 21. Man behöver inte vinna med två poäng.

När kast inte är godkända

  1. Ett kast är ogiltigt om du gör övertramp, d.v.s. om du kliver utanför kastrutan och kastar påsen.
  2. Ett kast är ogiltigt om påsen nuddar marken och studsar upp på brädan. Då ska du ta bort påsen innan nästa kast.
  3. Ett kast är ogiltigt om påsen ligger på brädan men nuddar marken (oftast gräset). Då ska du ta bort påsen innan nästa kast.

 

Byggbeskrivning

Finns här:

https://www.facebook.com/notes/769308456962133/