Administrativt

Här samlar vi protokoll och lite annat.

 

GDPR
Vid anmälningar publicerar vi namn och klubb alternativt bostadsort på vår hemsida och på vår Facebook-sida.  Om man inte vill det ska detta klart och tydligt uttryckas i samband med anmälan av den person som gör anmälan.

 

Årsmötesprotokoll 2020

årsmöte_2020

Bilaga 1 – hela chatten

Vi använde oss av digital signering, här kan du ladda ned signeringskvittot: Kivra Sign