Kontakt

Svenska cornholeföreningen har en fantastisk styrelse. Vi har gått från att vara en styrelse med ”män över 40” (inte imponerande), till att ha breddat åldersspannet. Att skapa en jämställd styrelse med fler kvinnor i har vi inte nått, men något vi hoppas uppnå när sporten växer och fler är intresserade av att vara med.

Ordförande
Mathias Mabergs
070- 55 48 733
mathias.mabergs@hotmail.se
Ort: Härnösand

Kassör
Kalle Åkesson
070- 59 06 096
Kalleakesson@hotmail.com
Ort: Härnösand

Ledamot
Oscar Henriksson

0761084334
oscar.henriksson@hotmail.se
Ort: Umeå

Ledamot
Johan Olofsson
070- 670 08 64
Grunk3n@gmail.com
Ort: Landvetter

Ledamot
Gustav Ljunggren
076-423 98 82
Gustav.ljungggren@gmail.com
Ort: Slite

Sekreterare
Andreas Skoglund
070- 764 08 31
skoglund@fredagar.se
Ort: Härnösand