Vad förväntas av arrangörerna?

Vi på Svenska Cornholeförbundet ser positivt till alla som vill arrangera och därmed hjälpa svensk cornhole att växa som tävlingsform. Vi vill att det ska gå så smidigt som möjligt att arrangera tävlingar och vill därmed hjälpa arrangörer på de sätt vi kan under Sverigetouren. För att arrangera en tävling så finns det vissa krav för att den ska kunna räknas med på Sverigetouren.

• Spelupplägg

Det ska vara ett spelupplägg likt SM elit. Kvalgrupper där cirka 50% går vidare till nästa steg. Nästa steg kan vara en finalgrupp beroende på hur många som deltar i tävlingen. Om en finalgrupp väljs att spelas så går cirka 50% vidare även därifrån till slutspel. Sista steget är ett slutspel där man spelar bäst av tre set. Bronsmatch spelas och avgörs i bäst ett set.

• Seedning

Seedning av grupper ska ske på ett så bra sätt som möjligt för att göra det rättvist för deltagare. Därför utgår vi från en spelares SPR när grupper ska seedas. Mer om seedning till tävlingar kan man se genom att klicka här.

• Lokal

Man kan arrangera tävlingar utomhus, men det ska alltid finnas en cornholeanpassadlokal man kan spela i om vädret påverkar tävlingen.

• Anmälningsavgifter

Anmälningsavgiften ska vara till för att täcka utgifter som uppkommit från att arrangera tävlingen.