Hur går det till?

Till touren räknas endast tävlingar där man spelar singel. Säsongen startar första september och avslutas efter SM i augusti. Det kommer finnas tre olika nivåer av tävlingar där de olika nivåerna utgör skillnaden på den poäng man kan få för tävlingen.

• Nivå 3

Nivå tre är den lägsta nivån. Dessa tävlingar kommer man kunna bestämma att arrangera mitt under en säsong men man måste kontakta styrelsen minst en månad innan tävlingen för att tävlingen ska kunna räknas in i touren. På nivå tre får även begränsade tävlingar som exempelvis klubbmästerskap eller Norrlandsmästerskap räknas med. Första plats i en sådan tävling får man 450 poäng och därefter är poängen fördelade i fallande ordning med placeringarna. För att en tävling ska få räknas som en nivå tre på touren måste det vara minst åtta deltagare.

• Nivå 2

Nivå två är den näst högsta nivån. Dessa tävlingar är fastställda i kalendern före säsongsstart. Nivå två är tävlingar som är öppna för alla att delta inom. Dessa tävlingar är utspridda över landet. Fösta plats i en sådan tävling ger 750 poäng och därefter är poängen fördelade i fallande ordning med placeringarna. För att en tävling ska få räknas som en nivå två ska det minst vara tio deltagare.

• Nivå 1

Nivå ett är den högst värda tävlingen på Sverigetouren. Dessa tävlingar är fastställda innan säsongsstart och öppna för alla att delta inom. Den tävling som räknas som en nivå ett är SM elit + SM avancerad. Klassen elit och klassen avancerad kommer i efterhand sammanställas som en stor tävling i touren där alla deltagare inom elit kommer före alla deltagare i avancerad, exempel: Det är 45 deltagare i elit, den som kommer sist i elitklassen hamnar på plats 45 och den som vinner avancerad kommer på placering 46. Första plats i en nivå 1 tävling ger 1000 poäng och därefter fördelas poängen i fallande ordning med placeringarna. För att en tävling ska räknas som nivå ett ska det vara minst 12 deltagare.

 

Alla tävlingar sammanställs i Sverigetourens tabell allteftersom tävlingarna spelas. Till sin totala poäng räknar man sina fyra bästa tävlingar under säsongen.

Exempel:

Den med högst poäng när säsongen är slut är vinnaren av Sverigetouren och kommer att presenteras under SM-helgen.