Gruppindelning och seedning vid tävling

När grupper ska seedas till tävling är målet att grupperna ska vara så jämna som möjligt utifrån tidigare prestationer. Seedning sker utifrån vad man har för SPR på sin profil i scoreholio med undantag om en spelare har noll registrerade matcher i sin profil, i det fallet justeras SPR till noll. SPR kan höjas eller sänkas beroende på om man vinner eller förlorar matcher. Vad man har för SPR kan man hitta på sin profil i scoreholio. OBS, att manipulera sin egen SPR exempelvis utanför tävlingssammanhang eller utanför gemensamma träningssamanhang för att få sin SPR att öka är ej tillåtet.

När man ska genomföra en gruppindelningen till en tävling kan detta ske via ett system som kallas för ”snake/serpentine split”. Nedan följer ett exempel på hur systemet funkar:
Vi har en deltagarlista på 9 personer som ska delas in dessa i tre grupper.

Person 1 – SPR 60
Person 2 – SPR 59
Person 3 – SPR 55
Person 4 – SPR 53
Person 5 – SPR 51
Person 6 – SPR 48
Person 7 – SPR 45
Person 8 – SPR 43
Person 9 – SPR 41

Dessa delas in i grupperna likt en serpentinväg på följande sätt:

Grupp A Grupp B Grupp C
Person 1 Person 2 Person 3
Person 6 Person 5 Person 4
Person 7 Person 8 Person 9

Vill man ha hjälp med gruppindelning kan man kontakta Oscar Henriksson på oscar.henriksson@hotmail.se.