Gruppindelning och seedning vid tävling

När grupper ska seedas till tävling är målet att grupperna ska vara så jämna som möjligt utifrån tidigare prestationer. Seedning sker utifrån vad man har för SPR på sin profil i scoreholio med undantag om en spelare har noll registrerade matcher i sin profil, i det fallet justeras SPR till noll. SPR kan öka eller minska beroende på om man vinner eller förlorar matcher samt vem man vinner eller förlorar matchen mot. Vad man har för SPR kan man hitta på sin profil i scoreholio.

Har flera spelare samma SPR kollar man på spelarnas DPR som beskriver ett snitt på hur många matchpoäng man tagit eller tappat mot sina motståndare varje omgång. Om både SPR och DPR är lika utgår man från spelarnas PPR som beskriver ett snitt på hur många omgångspoäng man lyckats göra varje omgång.

Om flera spelare har samma SPR, DPR och PPR kommer lottning ske mellan dessa spelare. Om en spelare inte har några registrerade matcher i sin profil justeras dess SPR ned till 0. OBS, att manipulera sin egen SPR/DPR/PPR exempelvis utanför tävlingssammanhang eller gemensamma träningssamanhang för att få sin SPR/DPR/PPR att öka är ej tillåtet.

När man ska genomföra en gruppindelningen till en tävling kan detta ske via ett system som kallas för ”snake/serpentine split”. Nedan följer ett exempel på hur systemet funkar:
Vi har en deltagarlista på 9 personer som ska delas in i tre grupper.

Person 1 – SPR 60
Person 2 – SPR 59
Person 3 – SPR 55 – DPR 0,92
Person 4 – SPR 55 – DPR 0,67
Person 5 – SPR 51
Person 6 – SPR 48 – DPR 0,1 – PPR 6
Person 7 – SPR 48 – DPR 0,1 – PPR 5
Person 8 – SPR 43
Person 9 – SPR 41

Dessa delas in i grupperna likt en serpentinväg på följande sätt:

Grupp A Grupp B Grupp C
Person 1 Person 2 Person 3
Person 6 Person 5 Person 4
Person 7 Person 8 Person 9

Vill man ha hjälp med gruppindelning kan man kontakta Oscar Henriksson på oscar.henriksson@hotmail.se.